Regulamin

I. Informacje podstawowe

 1. Sklep internetowy Tiwazkutno.pl, działający pod adresem www.tiwazkutno.pl , prowadzony jest przez „TIWAZ” Włoska Moda Sklep Odzieżowy Konrad Kujawa. z siedzibą w Kutnie 99-300, ul. Narutowicza 5/7, NIP 7752663563, REGON 384769941.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Tiwazkutno.pl sprzedawane są towary nowe, outletowe, po wystawowe ze sklepów markowych, towary z metkami oraz odzież używana, sortowana, prawie nowa z włoskich kolecji ( z Mediolanu i okolic) .
 3. Prezentowane na stronie internetowej www.tiwazkutno.pl informacje na temat towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu tiwazkutno.pl.

II. Towar. Cena. Koszty

 1. Informacje dotyczące głównych cech towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu Tiwazkutno.pl, przy opisie danego Towaru.
 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej Tiwazkutno.pl przy opisie danego towaru.
 3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Tiwazkutno.pl podawane są w złotych polskich.
 4. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Tiwazkutno.pl zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu eButik.pl – w zakładce ,,Koszty wysyłki”. Jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru w sklepie stacjonarnym w Kutnie, ul. Narutowicza 5/7.
 5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

III. Zasady płatności za towar

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  • płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
  • płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
  • płatność poprzez serwis Przelewy24.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: „TIWAZ” Włoska Moda Sklep Odzieżowy Konrad Kujawa, ul. Narutowicza 5/87, 99-300 Kutno, nr rachunku bankowego: 80 1050 1461 1000 0092 7229 1148 (ING Bank Śląski S.A.)). W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.
 3. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. „TIWAZ” nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 4. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:
  • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
  • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od złożenia zamówienia – po jego upływie „TIWAZ” uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  • w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od złożenia zamówienia – po jego upływie „TIWAZ” uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością „TIWAZ”.

IV. Zamówienia

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu Tiwazkutno.pl (www.tiwazkutno.pl). W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:
  • wyboru zamawianych Towarów;
  • oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
  • złożenia zamówienia;
  • płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.
 2. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia:
  • jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  • następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku (“Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);
  • oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, a także przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.
 5. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się z właścicielem lub pracownikiem Sklepu Tiwazkutno.pl telefonicznie pod nr tel. 724 990 810 lub 667 131 149 lub 601 791 279 lub mailem na adres: sklep@tiwazkutno.pl lub tiwaz.konradkujawa@wp.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, właściciel sklepu może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Sklep „TIWAZ” (właściciel) uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient zgłosił zamiar anulowania zamówienia telefonicznie lub treść maila nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres: sklep@tiwazkutno.pl oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Sklep „TIWAZ” składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.
 6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep „TIWAZ”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (od dnia 24 maja 2018 roku), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od dnia 25 maja 2018 roku). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzani danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 7. Sklep „TIWAZ” przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sklep „TIWAZ”, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. Termin i sposób dostawy

 1. Towary zakupione w Sklepie „TIWAZ” wysyłane są w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.
 2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszej sekcji VII mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być:
  • sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: „TIWAZ” Włoska Moda Sklep Odzieżowy Konrad Kujawa, ul. Narutowicza 5/7, 99-300 Kutno , z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”; na stronie www.tiwazkutno.pl dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • sporządzone w formie elektronicznej na formularzu zwrotu dostępnym na stronie www.tiwazkutno.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;
  • sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: sklep@tiwazkutno.pl lub tiwaz.konradkujawa@wp.pl, w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: „TIWAZ” Właska Moda Sklep odzieżowy Konrad Kujawa, ul. Narutowicza 5/7, 99-300 Kutno, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
 5. Z zastrzeżeniem postanowienia VII.6, Sklep Tiwaz zobowiązany jest , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar. Sklep Tiwaz dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: sklep@tiwazkutno.pl lub tiwaz.konradkujawa@wp.pl pisemnie na adres: „TIWAZ” Włoska Moda Sklep odzieżowy Konrad Kujawa, ul. Narutowicza 5/7, 99-300 Kutno z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub dzwoniąc pod numer 724 990 810 lub 667 131 149 lub 601 791 279, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

VII. Odpowiedzialność. Reklamacje

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu Tiwaz lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Sklep Tiwaz mogą korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną.
 3. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: sklep@tiwazkutno.pl lub tiwaz.konradkujawa@wp.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: „TIWAZ” Włoska Moda Sklep odzieżowy, ul. Narutowicza 5/7, 99-300 Kutno, z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: sklep@tiwazkutno.pl lub tiwaz.konradkujawa@wp.pl albo pisemnie na adres: „TIWAZ” Włoska Moda Sklep odzieżowy, ul. Narutowicza 5/7, 99-300 Kutno, z dopiskiem „Reklamacja” lub dzwoniąc pod numer 724 990 810 lub 667 131 149 lub 601 791 279, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep Tiwaz reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu tiwazkutno.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu tiwazkutno.pl obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.tiwazkutno.pl. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego albo skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Wersja regulaminu obowiązuje od dnia 01 grudnia 2019 roku.